• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 8.jpg

Изявление на ИК за гражданска инициатива местен референдум обл. Ямбол:

Не е било случайност...,
че магистратите от ВАС върнаха второ решение на АС - Ямбол и срещу местното допитване в Елхово.